Revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení

revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Revizí plynového zařízení se rozumí provádění vyhláškou 85/1978 Sb. stanovených úkonů, které provádí revizní technik s platným oprávněním pro revize plynových zařízení. Práci revizního technika je v zákonných lhůtách povinen zajišťovat (objednávat) provozovatel plynového zařízení.

Kdo zodpovídá za provádění revizí plynových zařízení

Za provádění revizí plynových zařízení zodpovídá jejich provozovatel, případně jím písemně pověřená odpovědná osoba.

Lhůty provádění revizí a kontrol plynových zařízení

Revize plynových zařízení jsou dvojího druhu a jejich lhůty jsou stanoveny vyhláškou 85/1978 Sb.

 • výchozí revize plynového zařízení - provádí se pouze jednou před uvedením plynového zařízení do provozu
 • provozní revize plynového zařízení - provádí se opakovaně minimálně 1x za 3 roky
 • provozní kontrola plynového zařízení – provádí se opakovaně 1x ročně

Revize a kontroly plynových zařízení

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů

Revize a kontroly rozvodů

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu

Doklady, které je povinen připravit provozovatel před revizí plynových spotřebičů

Plynové spotřebiče s výkonem do 50 kW nad 50 kW
Místní provozní řád
Revizní knihy plynových spotřebičů
Revizní protokol o poslední kontrole a revizi spalinových cest
Návod k obsluze plynového spotřebiče
Protokol o poslední revizi elektro, protokol o výchozí revizi plynu, protokol o poslední provozní revizi plynu

Revize plynových zařízení je potřeba zajišťovat na všechna plynová zařízení, provozované konkrétním provozovatelem

 • revize plynovodů v budovách
 • revize revize průmyslových plynovodů
 • revize plynových nádrží
 • revize plynových nádob
 • revize plynových kotlů
 • revize plynových topidel
 • revize plynových sporáků
 • revize plynových trub
 • revize plynových lednic
 • revize plynových svítidel
 • revize mobilních plynových topidel
 • revize plynových kotelen
 • revize dalších plynových zařízení
 • revize plynových regulačních stanic

Charakteristika zemního plynu

 • zemní plyn je fosilní palivo těžené z hlubin země a ze dna moří, dopravuje se mezinárodními plynovody
 • bezbarvý
 • bez zápachu - do zemního plynu se přidává aromatická látka (odorant) pro snadnou a včasnou detekci úniku plynu
 • mez výbušnosti 5% - 15%

Nabídka revizní činnosti plynových zařízení je následující

 • revize a zkoušky plynového zařízení
 • výchozí revize plynového zařízení
 • provozní revize plynového zařízení
 • kontroly plynového zařízení
 • zpracování harmonogramu revizí
 • kontrol a vedení technické dokumentace

PeMa mont s.r.o.

Vaníčkova 978/3, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:   022 11 769

DIČ:   CZ02211769

Bankovní spojení:  

Email:   revize@pemamont.cz

Web:   www.pemamont.cz

Copyright © 2016 PeMa mont s.r.o., vyrobil Luděk Pavlíček, web: www.lp63.cz